Title:
Oost ende West-Indische spieghel, waer in beschreven werden de twee laetste navigatien, ghedaen inde jaeren 1614. 1615. 1616. 1617. ende 1618
Author:
Spilbergen, Joris Wikipedia Le Maire, Jacob Wikipedia