Title:
6 Gleichheit
Author:
Luhmann, Niklas Wikipedia