Title:
41 Mehrheitsprinzip
Author:
Luhmann, Niklas Wikipedia